Büyü, geçmişten günümüze kadar gelmiş ve çoğunlukla kara büyü ya da lanetleme olarak adlandırılan zarar verme amaçlı yapılan işlemlerdir. Bunların yanı sıra şifa amaçlı kullanılan faydalı büyülerin olduğu da bilinir.

Büyüler, büyü yapılan kişiyi ruhsal ve fiziksel olarak olumsuz yönde etkileyebilir. Büyü yapılan bir kişi büyünün etkisindeyken hayat akışında büyük olumsuzluklar da yaşayabilir. Her ne kadar büyücülük somut olarak kanıtlanmasa da kötü amaçlarla yapılan büyülerin etkileri göz ardı edilemez. Günlük yaşantımızda olumsuz giden bazı şeylerin üst üste gelmesini kötü şans olarak değerlendirebiliriz. Ancak ya tüm bu olumsuzlukların sebebi size yapılan bir büyünün sonucuysa?

Büyü birçok insanın başına gelebilecek bir olaydır. Size büyü yapılıp yapılmadığını ve büyü belirtileri anlamak bazen pek de anlaşılabilir olmayabilir. Büyü belirtileri aslında bir hastalık belirtisi gibi düşünebilirsiniz. Her hastalığın belirtileri farklıdır. Örneğin, nezle olduğunuzu sinüslerinizin dolmasından ya da ateşinizin çıkmasından anlayabilirsiniz. Tıpkı bunun gibi size yapılan büyünün türlerine göre belirtileri farklılık gösterebilir.

Büyü belirtilerine geçmeden önce büyünün ne demek olduğunu ve ne tür büyüler olduğunu birlikte inceleyelim.

Büyü Nedir?

Büyü, insanlık tarihinin köklü bir parçasıdır ve doğaüstü varlıklar ya da doğada bulunan gizli güçlerle etkileşim kurarak, başka bir kişi veya olay üzerinde olumsuz etkiler yaratma amacını taşıyan bir ritüel veya işlem türüdür. Bu esrarengiz uygulama, insanların hayatlarını etkilemek veya kontrol etmek amacıyla kullanılırken, aynı zamanda şifa bulma ümidi ile de kullanılmıştır.

Büyünün kökenleri, insanlığın çok eski dönemlerine kadar uzanmaktadır. Tarih boyunca, farklı kültürler ve toplumlar büyüyü farklı şekillerde uygulamışlardır. Bu nedenle büyü, coğrafi bölgelere ve kültürlere bağlı olarak farklı varyasyonlara sahip olmuştur. İnsanlar, doğanın gizemli güçlerini anlamaya ve kontrol etmeye çalışırken, büyü ritüellerini kullanarak bu güçleri dengelemeye veya yönlendirmeye çalışmışlardır.

Geçmişte büyü yapan kişilere “büyücü” denirdi ve toplumlar bu kişilere farklı roller atfetmişlerdir. Büyücüler, olumsuz enerjileri veya kötü niyetleri uzaklaştırma, hastalıkları iyileştirme, geleceği öngörme veya çeşitli sorunları çözme gibi konularda danışılan kişiler olarak kabul edilirdi. Büyü, olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi, insanların içinde bulunduğu zor durumlarda umut kaynağı da olabilirdi. Özellikle geçmiş dönemlerde, insanlar bilimsel açıklamaların eksikliği nedeniyle hastalıkların, felaketlerin veya kişisel sorunların büyüsel nedenlere bağlandığına inanırlardı. Bu nedenle, büyücülerden yardım almak, sorunları çözme veya olumlu etkiler yaratma amacıyla sıkça başvurulan bir yöntemdi.

Büyü Türleri Nelerdir?

İlk olarak büyüleri üçe ayırabiliriz. Bunlar; ak büyü, kara büyü ve kızıl büyüdür. Ak büyü daha çok iyi niyet barındıran ve ruhsal şifa amacıyla yapılan işlemlerdir. Kara büyü ise birtakım araçlar kullanılarak karşı tarafa tamamen zarar verme, hayatını olumsuz etkileme ve kötü niyetle karşı tarafı kontrol etmek için yapılan işlemlerdir. Kızıl büyü iki büyü türünün arasından kalan büyüdür. Yani iyi niyetle yapılmış olsa dahi yapılan kişiye doğrudan kontrol sağlama amacıyla yapılmıştır. Örneğin, bağlama büyüsü kızıl büyüler arasında yer alır.

Farklı amaçlar için yapılan birçok büyü vardır. İşte en sık yaptırılan büyüler:

Ak Büyüler

Ak büyüler, olumlu ve pozitif sonuçları amaçlayan büyülerdir. Genellikle insanların hayatlarında daha fazla şans, mutluluk ve bereket getirmek için kullanılırlar. Örnekler arasında bereket büyüsü ve ruhsal şifa büyüsü yer alır.

Bereket Büyüsü: Bereket büyüsü, kişinin yaşamına bolluk, refah ve bereket getirmeyi amaçlar. Genellikle ev, iş veya tarım gibi alanlarda kullanılır.

Ruhsal Şifa Büyüsü: Bu tür bir büyü, kişinin ruhsal dengeyi yeniden kazanmasına ve içsel sıkıntılarından kurtulmasına yardımcı olmayı hedefler. Meditasyon, enerji çalışmaları ve ritüeller içerebilir.

Kara Büyüler

Kara büyüler, genellikle olumsuz etkiler yaratmayı veya kişilere zarar vermeyi amaçlar. Bu tür büyüler, genellikle kötü amaçlar için kullanılır ve insanların hayatlarında sorunlara neden olabilir. Örnekler arasında papaz büyüsü ve delirtme büyüsü yer alır.

Papaz Büyüsü: Papaz büyüsü, kişileri fiziksel veya duygusal olarak etkilemeyi amaçlayan kara büyülerden biridir. Kişinin iradesini ve bedenini kontrol altına almak için kullanılır.

Delirtme Büyüsü: Bu tür büyü, hedef kişinin zihinsel sağlığını bozmaya yönelik bir amacı taşır. Kişinin delirmesine veya akıl sağlığının bozulmasına neden olmayı hedefler.

Kızıl Büyüler

Kızıl büyüler iyi niyetle yapılan ancak büyü yapılan kişinin hayatında bir kontrol sağlamaya yarayan büyülerdir. Aslında kızıl büyüler için ne ak ne de kara büyü diyebiliriz. İkisinin arasında kalan ve kara büyü kadar olmasa da karşıdaki kişiye zarar veren büyülerdir.

Bağlama Büyüsü: Bu büyü, iki kişi arasındaki duygusal bağı güçlendirmeyi amaçlar. Genellikle romantik ilişkilerde kullanılır ve partnerleri birbirine daha fazla bağlamayı hedefler.

Kıskandırma Büyüsü: Kıskandırma büyüsü, bir kişinin başka bir kişiye olan ilgisini artırmayı veya başkalarının kıskanmasını sağlamayı amaçlar. Genellikle ilişki veya rekabet içeren durumlarda kullanılır.

Soğutma Büyüsü: Soğutma büyüsü, insanlar arasındaki ilişkileri soğutmak ve koparmak için kullanılır. Bu büyü, olumsuz enerjileri yatıştırmayı veya kişiler arasındaki iletişimi engellemeyi hedefler.

Ayırma Büyüsü: Ayırma büyüsü, yakın ilişkileri veya çiftleri ayırmayı amaçlar. Genellikle aşk ilişkileri veya arkadaşlık ilişkileri üzerinde etkili olabilir.

Huzursuzluk Büyüsü: Bu tür bir büyü, insanlar arasında huzursuzluk, anlaşmazlık veya sürtüşmeler yaratmayı hedefler. Genellikle aile içi veya iş ilişkilerinde kullanılır.

Her tür büyü, farklı amaçlar taşır ve insanlar tarafından farklı şekillerde kullanılır. Ancak büyü, çoğu toplumda hala tartışmalı bir konudur ve etik sorunlara yol açabilir. Bu nedenle büyüyü kullanmadan önce, sonuçların düşünülmesi ve olası etik sorunların göz önünde bulundurulması önemlidir.

Büyü Belirtileri Nelerdir?

Büyü yapıldığını anlamanın en kesin belirtisi büyü yapılan kişinin, davranışlarında, yaşantısında, ruhsal enerjisinde farklılıkların meydana gelmesidir. Eğer kendinizin ya da bir başkasının üzerinde bu tarz değişiklikler görüyor ve büyüden şüphe ediyorsanız şimdi bahsedeceğimiz belirtileri de incelemelisiniz.

Büyü yapıldığının temel belirtileri:

Ruhsal Değişiklikler ve Fiili Hareketler

Kişinin kendini tanıyamaz hale gelmesi, duygusal ve zihinsel sağlığına dair ciddi sorunlar olabilir. Bu tür değişiklikler depresyon, anksiyete veya diğer ruhsal sağlık sorunlarının işareti olabilir.

Korkunç Rüyalar

Korkunç rüyalar, stres, travma sonrası stres bozukluğu veya uyku bozuklukları gibi bir dizi ruhsal ve fiziksel sağlık sorununun bir sonucu olabilir.

Rüyalarda Hayvanlar Görme

Rüyalarda sık sık kedi veya köpek gibi hayvanlar görmek, sembolik veya psikolojik bir anlam taşıyabilir. Bu semptomlar kişinin bilinçaltı düşüncelerini veya duygusal durumunu yansıtabilir.

Fiziksel Semptomlar

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi fiziksel semptomlar, ciddi tıbbi sorunları işaret edebilir ve tıbbi bir değerlendirmeyi gerektirebilir. Ayak tabanlarında yanma ve el-kol uyuşması, tıbbi nedenlerden kaynaklanabilir veya sinir sistemi sorunlarının bir sonucu olabilir.

Aşırı Yorgunluk Hissi

Kronik yorgunluk, birçok farklı nedenle ilişkilendirilebilecek yaygın bir semptomdur. Stres, uyku eksikliği veya başka sağlık sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir.

Takip Ediliyormuş Hissi ve Yalnızlık

Bu tür hisler, paranoya veya sosyal anksiyete gibi psikolojik sorunların bir sonucu olabilir. Ayrıca, bir kişinin ilişkilerinde yaşadığı güvensizlik veya izolasyon duygularıyla da ilişkilendirilebilir.

Büyüden Kurtulmak İçin Ne Yapılmalı?

Büyüden kurtulmak için ilk olarak size hangi büyünün yapıldığını bilmeniz gerekir. Çünkü bozma işlemleri yapılan büyünün türüne göre farklı yöntemlere sahiptir. Size hangi büyünün yapıldığını anlamak için de bilir kişiye danışmanız gerekir. Bunun için metafizik uzmanı olan Fatih Yegin’e başvurabilirsiniz. Fatih Yegin alanında uzman bir danışman olarak hayatınızı olumsuz yönde etkileyen tüm büyü ve kötü enerjilerden sizi arındırarak huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamanızı sağlar.

Büyü bozma işleminden önce Zilhi işlemle size yapılan büyünün ya da üzerinizde bulunan kötü enerjinin ne olduğu tespit edilerek hangi işlemlerin yapılması gerektiği ortaya konulur. Arından büyü bozma ya da kötü enerjilerden arınmanız için gerekli işlemler yapılır. Siz de size yapılan kara büyülerden kurtulmak ve hayatınızın normal akışına geri dönmek istiyorsanız Metafizik Uzmanı Fatih Yegin ile iletişime geçebilirsiniz.