İş bu sözleşme Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin ile hizmet alan arasında sözleşmedir. Hizmet alan kişi, sözleşmede “DANIŞAN” diye anılacaktır. Hizmet veren Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin ise, “DANIŞMAN” olarak anılacaktır.

Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin ile irtibata geçen bu sözleşmeye tabidir ve kabul etmiş sayılır. Bu sözleşme; Telefon, Sms, Whatsapp, Facebook sayfası, e-posta vb. sosyal medya ya da tüm iletişim araçları kanalıyla görüşme yapan ya da iletişime geçen veya yüz
yüze görüşme yapan herkesi kapsamaktadır.

Yasal E-İmzalı Hizmet Sözleşmesi Maddeleri

 • Bu web sitesi 18 yaş ve üzeri için uygundur. 18 yaşın altında olan kişilerin girmesi sakıncalı ve yasaktır. Dolayısı ile 18 yaşın altında olanlar için sorumluluk ve yükümlülükler tamamen kendilerine aittir.
 • Faaliyetlerimizin hiçbiri tıbbi tedavi amaçlı değildir. Sitelerimizde yer alan yazılar, bilgilendirme amaçlı olup tıbbi sağlık hizmeti niteliği taşımaz. Tıbbi hastalık ve tedavi gerektiren sorunlarınız için lütfen bir tıp doktoruna başvurunuz.
 • Danışan kendi hür ve özgür iradesi ile danışmanlık hizmetini alır ve kabul eder; zorla ve zoraki her hangi konuda tarafların istemediği hiç  bir şey taraflarca yapılmaz.
 • Danışan ilk müracaatını telefon, SMS, WhatsApp, Facebook/Instagram sayfası, e-posta vb. sosyal medya ya da tüm iletişim araçları kanalıyla kendi özgür ve hür iradesi dahilinde yaptığını kabul eder ve bu sözleşmeye tabi olur.
 • Danışman (Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin) Sadece sitesinin reklamını yapar ve bu reklamı görerek hizmet, danışmanlık hizmeti vs. gibi site içeriğinde yasalara aykırı olmayan hizmet talebinde bulunmak üzere danışanlar Metafizik Uzmanı Fatih Yegin’den danışmanlık hizmeti almak üzere iletişime geçerler bunun neticesinde danışanlara danışmanlık hizmeti verilir.
 • Danışman (Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin) tarafından danışana bir teklif götürülemez, istismar edici hal hareket ve tavra giremez. Bu tür bir davranışı beyan eden danışan bunu ispatlamakla yükümlüdür.
Danışan, Danışman tarafından arandığını iddia edemez, ediyorsa da ispatlamakla yükümlüdür.
 • Danışanın, danışmanın web sitesinde sunduğu hizmetleri isteme hakkı vardır. Danışmanın (Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin) hizmetleri verip vermeme hakkı saklıdır.
 • Danışan, Danışman ile kararlaştırdığı hizmetin malzeme bedelini peşin öder ve adı belirtilen hizmet ya da hizmetler danışan adına alınır. Danışan adına alınan ürün yada malzeme için Fatura Hizmeti verilmeyeceğini kabul eder.
 • Danışan; ürün, mal, hizmet ya da malzeme için verilen bedeli geri isteyemez. Bu bedelin geri iade edilmesi söz konusu değildir. Danışan, adı sayılan bu hizmet bedelini geri talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
Danışan, Danışman (Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin) ile seans, eğitim, danışma ya da görüşme için belirlediği gün ve zamanda gelmek zorundadır, gelmediği zaman hizmetin gecikmesi durumunda geçen zaman ve diğer sorumluluklar kendine aittir hiç bir hak iddia edemez.
 • Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin ile çalışan danışanlar çalışma süresi boyunca Metafizik Uzmanı, Medyum, Astrolog, Falcı, Büyücü, Enerji Uzmanı vs. herhangi bir kişi kurum ya da kuruluştan kendisi için bir danışmanlık alamaz, aldığı taktirde yapılan çalışmaya karışacak herhangi bir yanlış durum söz konusu olabilip çalışmaların birbiriyle ters etkileşim yapmasından kaynaklı danışmanın yapmış olduğu çalışmalar olumsuz yönden etkileneceğinden dolayı hizmet danışman tarafında sonlandırılacaktır ve geri ödeme asla yapılmayacaktır.
 Danışana belirtilen gün, süre zarfı sonunda başlanılan işlemin gerçekleşmediği, olumsuz sonuçlandığı taktirde danışman (Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin) bu durumdan sorumlu tutulamaz. İşlemlerin garantisi ve kesinliği hiçbir şekilde vaat edilemez. Danışana bu en başında da söylenir, işleme başlandığında danışan bunu kabul etmiş sayılır.
 • Danışan gelemeyeceği seans için bilgi vermemesi durumunda hizmet veren işlemi durdurma ve iptal etme hakkını saklı tutar bu sebeple iptal edilen hizmet konusunda danışan hiç bir hak iddia edemez.
 • Danışan ücretli hizmet bedelini anlaşılan tarihe kadar ödemelidir. Bu bedeli ödediği takdirde hizmet bedeli faturası kanunen kesilecektir. Danışan faturasına resmi %20 KDV eklenecektir. “Hizmet bedeli “ + “%20 KDV” şeklindedir. Bedeli ödenmemiş hizmetler için FATURA kesilmeyecektir.
 • Danışanların işlemlerine göre değişiklik gösteren zaman ve süreçler vardır; uzaması ve kısalması işlemlere göre değişir. Zaman ile ilgili konularda Danışan, Danışman’a baskı yapamaz. Danışan tarafından, Danışman’a baskı yapılması durumunda hizmet veren Danışman, verdiği ücretli hizmeti tek taraflı olarak iptal eder ve bunu danışan şimdiden kabul eder ve tüm haklarından ve ödediği hizmet bedeli ve malzeme bedeli varsa geri talep edemez.
 • Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin – Danışman, Danışana istisnai konularda vaat, umut, beklenti ve kesinlik vermemektedir. Fakat bir çok konuda da uzman kimliği sayesinde danışanlarına kesin sonuçlar verecektir. Ayrıca işlem başlangıcında gerekli analiz ve bakımların yapılmasının ardından konunun kesinliği, çözülüp çözülemeyeceği net bir şekilde Metafizik Uzmanı Fatih Yegin tarafından danışanlarına aktarılıcaktır.
 • Danışan talep ettiği işlemin çalışmanın sonucu oluşana kadar beklemek zorundadır. Danışan çalışma bitmeden sonuç bekleyemez.
 • Danışan Danışmandan Hizmet, Ürün, Malzeme vb. gibi bedelleri ödemeden çalışma yapmasını talep edemez. Danışan isteği doğrultusunda, bedeli ödenen çalışmaların Faturası kesilip, danışana teslim edilir. Faturası olmayan Danışan, herhangi bir hizmeti aldığını iddia edemez.
 • Danışan, hizmet almaya başladıktan sonra Danışmanı sürekli olarak Telefon, Sms, Whatsapp, Facebook, e-posta vb. sosyal medya ya da tüm iletişim araçlarından taciz edemez. Danışan ve Danışman arasında belirlenen gün ve saatlerde görüşmelerin yapılacağını Danışan kabul etmiş sayılır. Aksi bir durum yaşandığı takdirde, Danışman (Metafizik ve Spiritüel İlimler Uzmanı Fatih Yegin) işlem, eğitim ya da çalışmalardan cayma ve iptal etme hakkını saklı tutar.
 • Danışan tarafından Danışman hakkında Sosyal Medya, Görsel Medya ya da Yazılı Medya vb. kanallarda, karalama ve kötüleme, hakaret, küfür ve buna benzer aşağılayıcı tavır ve amellerde bulunamaz. Bu amelleri işleyen ya da aracı olan kişi ya da kişiler hakkında, Danışman tarafından gerekli Hukuksal ve cezai işlemler başlatılacaktır.
Danışanın başına gelebilecek, hastalık, kaza vb. ani gelişen olaylar oluştuğu takdirde, danışan bu durumu danışmana bildirmek zorundadır. Böylelikle Danışan ve Danışman arasında bulunan alış-veriş geçici olarak durdurulabilir veya dondurulabilir.
 • Danışan, Danışmanın izni olmaksızın gizli ya da açıkça Ses, Görüntü ve Video kaydını alamaz. Bu gibi bir durum kişilerin Gizlilik Hallerini ihlal etme durumudur ve Anayasaya göre suç teşkil etmektedir. Böyle bir durum yaşandığı takdirde Danışman Hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
 • Danışman herhangi bir zamanda gizlilik politikasını ve ya Hizmet Sözleşmesini değiştirme hakkını saklı tutar. Gizlilik Politikasında ya da Hizmet Sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olduğunda; Danışman bu değişiklikleri web sitelerinin ana sayfasında veya uygun gördüğü başka bir sayfada yayınlayarak danışanlara bildirilecektir. Bu değişikliklerin yayınlanmasının ardından danışmanın sitesini incelemeye devam eden danışanları otomatik olarak bu değişiklikleri kabul etmiş sayılır.
 • Danışan kendi bilgilerini korumakla yükümlüdür. Bir başkası ile özel bilgi paylaşımında bulunması ve bu bilgilerin ifşa edilmesi durumunda Danışmanı suçlayamaz. Böyle bir durumun varlığını delilleri ile ispat etmek zorundadır.
 • Danışan, Danışman hakkında işlemediği bir cürüm ya da yapmadığı bir durumu öne sürerek suçlayamaz. Böyle bir durum ile karşılaşan Danışman, Danışan hakkında İftira niteliğinde Hukuki Süreç başlatma hakkını saklı tutar.
 • İş bu sözleşmedeki tüm maddeleri çalışmayı başlatmakla beraber kendi isteğimle kabul ederim. Sözleşmedeki maddelere uymamam durumunda Metafizik Uzmanı Fatih Yegin Tarafından tek taraflı olarak hizmet akdinin durdurulması / iptal edilmesi durumunda hiç bir hak talep etmeyeceğimi ve geri para ödemesi yapılmasını talep etmeyeceğimi beyan ederim.
 • Bu sözleşmeyi çalışmayı başlatmakla beraber kabul ederim okudum anladım kendi irademle imzaladım kabul ettim.
 • Metafizik Uzmanı Fatih Yegin tarafından bana anlatımlardan, bilgilendirmeden dolayı psikolojik olarak zarar görmediğimi kabul ve beyan ederim.